Hazırlık Kazanmaktır!

Sharing is caring!

Kuruluş Çalışmaları Daveti
Bugünün siyasetine ve geleceğe yön vermek için gerekli cesarete, dirayete ve çalışma disiplinine, bilgi ve vizyona sahibiz. Ülkemizde demokrasinin, toplumsal refahın geriletilmesine, karşı topyekun meşru bir mücadele için hazırlanmalıyız.

Bu amaçla siyasi parti kuruluşumuzu hızlandırdık. 2020 Haziran ayının sonuna kadar ülkenin her iline dağılan uygun sayıda kurucu, il ve ilçelerde bizi temsil eden kadrolarla Türkiye’nin geleceğini etkilemek, yön vermek, ilk seçimde seçimlere katılacak güçte parti kuruluşunu gerçekleştirmeyi hedefliyoruz.

Partilere musallat olan ve demokrasimizi her geçen gün dibe götüren, kalite ve niteliğine zarar veren tek adam zihniyetine izin vermeyeceğiz. Taban ve üyeler her seviyede kararlara katılımcı olacak, demokratik bir zemin bazı yönetim sorunlarına da yol açsa istisnasız korunacak.

Değişimi gerçekleştirmek üzere gerekli bütün çalışmaları, tüzük, program hazırlıklarını ve üyeliğin kriterlerini bu platformda 2020 Haziran ayına kadar yapacağımız çalışmalarla gerçekleştireceğiz.

Demokratik siyaseti yeniden halkla buluşturmak, ayrımsız herkesi kapsayacak kucaklaşmamıza hepiniz davetlisiniz. Partilerine değişik nedenlerle küsmüş, siyasetten uzaklaşmış, demokratik, katılımcı siyaseti özleyen herkesi bekliyoruz.

Başka partilere üye olmanız ilk adımda platformumuza katılım için engel teşkil etmeyecektir.

Bunları sadece birlikte yapabiliriz.


Özlem Ağırman
Gelişim ve Demokrasi Partisi Kurucu Platformu