Eğitim Politikaları

Sharing is caring!

Köy Enstitüleri, Cumhuriyet aydınlanmasının eğitim alanındaki en özgün ve en çok ses getiren, modern bir kuşak yetiştiren uygulamasıdır. Eğitim politikalarımzın esini ve ilham kaynağı her zaman iş içinde eğitimin dünyadaki tek örneği “Köy Enstitüleri”dir.


Köy Enstitüleri, kuruluş amaçlarının çok üstünde başarı göstermiş, kırsal alanlarda yaşayanların sorunlarını çözmekte en gerçekçi çözüm olmuştur.

Modern cumhuriyet ve onun kurucusu Atatürk eğitimi bir Anadolu aydınlanması, cehaletle savaş ve hayatı iyileştiren olarak görmüştür. Hepimize bugün de ilham olan Anadolu aydınlanması modern eğitim programları ve çağa uygun bir yaklaşımla sürecektir.

Eğitim kurumları arasında ayrım yapılmadan çağın gereklerine uyan reformları sürdürülebilir kılan bir eğitim sistem kurulacaktır.

Mesleki eğitim

Ülkemizin ihtiyaçlarını çözecek gerçekçi bir eğitim sisteminin temel taşı,  mesleki beceri geliştirme merkezleri olacak eğitim de işe yarama, iş içinde gelişim esas olacaktır. Atatürk ortaöğretim programlarının “pratik, uygulamalı ve hayatta yararlı olmasını” ısrarla ister ki modern dünyanın geldiği yer bugün de budur.

Batı Medeniyeti hedefi geçerlidir

Atatürk için geri kalmış halkın yetiştirilmesi ve milletin Batı medeniyeti seviyesine ulaştırılması için asıl ve büyük mücadele 1923 de başlamıştır. Bize düşen görev halkın yetiştirilmesi konusunda üzerimize düşen her şeyi yapmakla yükümlüyüz.

Atatürk’ün de üzerinde özenle durduğu “Okullar gerçek hayatın küçük bir modeli olmalıdır, gerçek hayatta ne varsa, okullarda o öğretilmelidir.” yaklaşımı bizim de eğitime temel yaklaşımımız olacaktır.

 

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları Kürt, Laz, Çeçen, Ermeni, Yahudi, Rum veya diğer kültürler  eğitimle var olup, kaynaşıp, bilimin, sanatın ve modern inancın aydınlattığı ortak bir ülkede özgürce yaşayacaklardır. Siyasete düşen görev bu hedefin gerçekleşmesi için gerekli politikaları ve yol haritasını belirlemektir.

Sanat, estetik ve çevre duyarlığı gelişmiş, tarihi okuyan, anlayan öğrenciler yetiştirmek hedefimiz olacak ve devlet politikası olarak benimsenecektir. Yeniliklere, inovasyona açık, sorgulamayı, katılımcılığı ve paylaşımcılığı deneyimlemeyi sağlayan, çevre ile uyumlu eğitim politikamız olacaktır.

Eğitim politikaları alanında bize katkı vermek için görüş ve bilgilerinizi lütfen bize gönderin.

     186 toplam görülme,  1 görülme bugün