Ekoloji Politikaları

Sharing is caring!

Ekonomimizin ilerlemesi ile karşı karşıya kaldığımız çevresel sorunlarla baş etmekle, kalkınmadan vazgeçmek arasında seçeceğimiz yer bize
sürdürülebilir kalkınma politikalarımız konusunda bir yere getirecek.

Kamuoyunda büyük yankı ve tartışma uyandıran yaşanan çevre sorunlarının gelecek kuşaklara bırakılmasının en kötü miras, en büyük haksızlık olduğu ve kullanılan doğal kaynakların aslında sınırsız olmadığı gerçeğini idrak etmemiz gerektiğine inanıyoruz.

Sürdürülebilirlik kavramı, yaşamın her alanına uyarlanarak politik tercihlerimizde yerini alacaktır. Sürdürülebilir üretim, sürdürülebilir çevre, sürdürülebilir tüketim gibi kavramları ekoloji politikaları ile birlikte ele alacağız.

Bu süreçte, doğanın sunduğu çevre ve kaynak tükenmesi tehlikesi ile karşı karşıya kalma ihtimali, kaynakların gelecek nesillere aktarılabilmesi için çalışmamızı zorunlu kılıyor.

Doğal hayattan model alarak, onu izleyerek ve politikalarımızı onunla uyumlu hale getirerek “Ekoloji Politikalarımızı” ortak çıkarımızın bizi birleştireceği paydaşlarımızla birlikte geliştireceğiz.

Hedefimiz endüstriyel atıkların, bir başka endüstriyel sürecin ham maddesi olarak kullanılmasını teşvik etmek ve sürdürülebilir kalkınmanın gerçekleşmesidir.

Halkımızın daha iyi yaşama, yoksulluğun ortadan kaldırılması için sürdürülebilir, doğaya ve çevreye uygun bir üretim, endüstri modeli üzerinde kafa yormalı, çevreyi öncelikle korumalıyız.

Öncelikli endüstri teşvik alanlarının belirlenmesinde, yatırımlarda, şehirlerin genişlemesinde doğayı, çevreyi dikkate alarak geleceğe çok kıymetli değerler bırakabiliriz.

Ekolojik sistemi tehdit eden atıkların en aza indirgenmesini sağlamak temel hedefimiz olacaktır.

Ekoloji politikalarımıza katkı vermek için görüş ve bilgilerinizi lütfen bize gönderin.

     135 toplam görülme,  1 görülme bugün