Gençlik Politikaları Taslağı

Sharing is caring!

Atatürk’ün eserlerinin temel taşı gençliktir.
Gençliğin içinde bulunduğu sorunlar, eğitimden işsizliğe, işsizlikten sağlığa, sağlıktan toplumsal dışlanmaya doğru geniş bir yelpazeye yayılmış durumdadır. Gençliğin her alanda yönetime katılmasına, özgürlüğüne katkı vereceğiz.

Genç işsizliği bitirecek politikalar üretilmesi elzemdir.
En çok genç nüfusa sahip, gelişmekte olan ülkelerden biri olmamıza rağmen gençler geleceğe umutla bakamıyor. En büyük gençlik sorunlarından biri işsizlik. İşsizlikten en çok etkilenen gençliğin yanında olacağız.

İşsizliğe neden olan en önemli faktör eğitim sorunudur.
Her yıl eğitimini tamamlayıp diplomalı işsizlere katılan pek çok genç bu konuda çözüm bekliyor. Bu durum, gençleri hem psikolojik hem ekonomik hem de sosyal yönden olumsuz etkiliyor. Eğitim iş içinde ve planlı olmalıdır.

Eğitim sistemi gençleri hayata hazırlamakta yetersizdir.
Hızla değişen bir dünyada aynı şekilde hızla dönüşen iş piyasasına, kurumlara ayak uydurmada sorun yaşayan kökleşmiş, geleneksel eğitim kurumları iş yaşamına atılacak gençleri bu yaşama entegre etmede yetersiz kalmaktadır.

Üniversitelerin İş dünyası ile bağ kurmasına katkı vereceğiz
ARGE’ye, deneyime, hayat boyu öğrenmeye, ileri teknolojiye yönelen talepleri, teoriye takılı kalan eğitim karşılayamıyor. Üniversitelerin ve işveren kurumlarının gen isdihdamda işbirliğinin yapması sağlanmalıdır.

Üniversite kontenjanlarına sınır getirilmesine katkı vereceğiz.
İş piyasasına giren genç nüfusun, üretilen iş kapasitesinden katlarıyla fazla olması işsizliği ortaya çıkaran nedenlerden bir diğeridir. Pek çok üniversitede bölüm kontenjanlarının gereksiz arttırılması yanlıştır.

Gençlerin geçici işlerde sömürülmesine karşı mücadele edeceğiz.
Geçici işlerde (Sturbucks, Mc Donalds vb) uzun saatlere kadar mesai, düşük maaşlarla, insanlık dışı koşullarda çalıştırılarak bir nevi köleleştirilmesine karşı devleti, kurumları harekete geçmeye zorlayacağız.

Toplumsal fayda sağlayan projeler üreterek diplomalı gençlere iş alanları oluşmasına katkı vereceğiz. Hem işsiz hem de geçici işlerde idareten çalışan diplomalı gençler, bulunduğu bu durumun sonucu olarak sosyal hayattan da uzaklaşmak zorunda kalıyor. Bunu ortadan kaldırmalıyız.

Üretim ve yaratıcılığın en yüksek seviyede olduğu gençlik dönemi, hem kısıtlanan zaman nedeniyle hem de ekonomik refaha ulaşılamaması sonucu gençleri sosyal alanlardan, sanat ve kültürden uzaklaştırmaktadır. Gençleri sanat ve kültür alanlarına çekecek projelere katkı vereceğiz.

Gençlik politikalarımız, üreten, konuşan, üretime katılan bir gençlik için revize edilecek. Gençliğin sokakta mendil satandan, çıraklık yapana, üniversite mezunlarına kadar ayrımsız eşit derecede gözbebeğimiz olarak görüp, her alanda gelişmelerine özen gösterip katkı vereceğiz.

Gençler sizleri gençlik politikaları konusunda görüş ve düşüncelerinizi bizimle paylaşmaya, geleceğinize sahip çıkmaya davet ediyoruz.

Aşağıdaki forumu kullanarak bize ulaşın.

     389 toplam görülme,  1 görülme bugün