Neden yeni bir parti?

Bugün hazırlıklarımız yeni bir partiye yönelmiş durumda

Uzun süredir siyasi alanda yaptığımız gözlemler ülkemizde var olan siyaset yapma şeklinin, parti modellerinin artık eskidiğini gösteriyor. Bu bağlamda olayların gelişimi iyiye yönelme yerine kötüye endekslenme olarak seyretti . Partiler ne kendilerinde ne de ülkemizde demokratik dönüşümü sağlayamadılar.

Partilerin yapılarının da tek adam yönetimlerine elvermesi, siyasi partiler yasası ve tüzüklerinde tek adam yönetimlerinin kalıcı hale getirilmesi ile demokratikleşme mücadelesinin parti içlerinden yürütülmesinin imkanı kalmadı. Pek çok platformun çıkış döneminin bugünlere rastlaması tesadüf değildir.

Demokratik bir parti geleneği, demokrasi genetiğinin günümüzde temsilcisi olacak şekilde yürütüceğimiz çalışmalar, bize kaybetmekte olduğumuz değerleri yeniden hatırlatacak, gösterecek ve yapmamıza fırsat verecektir. Siyasi parti kurma çalışması bu nedenle hem ihtiyaç hem zorunluluktur.

Siyasi parti kuruluş çalışması yapmamız CHP ye karşı bölücülük hareketi midir?

Siyasi parti kuruluş çalışması yapmamız CHP içinde yok edilen kuruluş değerleri ile oluşturulan, umut var dense de artık düzelmesi mümkün olmayan tek adamlığa, demokrasisizliğe karşı da bir harekettir. CHP de hala kalmış olan yurtseverleri, kurucu değerlere bağlı tüm dostları yeni partimize bekliyoruz. Onların yerinin CHP olmadığına, partinin de artık kurucu değerlerle ilgisinin kalmadığına inanıyoruz.

Ayn zamanda köhnemiş, halktan uzaklaşmış eski siyaseti de paramparça edeceğiz, bu olmadan yeniyi kurmak imkansızdır. Burada paramparça etmek, anarşistlik bağlamı değildir, göze aldığımız şey ve inancımızın belirtilmesidir. Yoksa her değere saygılı yeni kuşak siyaseti geliştirmeye çalışıyoruz.

Gelinen noktada, artık sistem yada tek adam partisi haline gelen, iktidar yancısı, işbirlikçisi olan, ranttan aldığı payla beslenen tüm partilerin mümkünse bölünüp, parçalanmalarını, yok olmalarını istiyoruz. Onların yok olacakları topraklarda yeni siyasetin, demokrasinin filizleri boy verecek. Bunu göze almalıyız.

Yeni siyaset filizlerini vermez ise karanlık bir gelecek bizi bekliyor.

Maalesef 12 Eylül darbesinin de sonuçları ile siyasetin kalitesi düştü, partilerin kadrolarına çıkarcı, işbirlikçiler hakim oldu. Bu iktidar partisinde de var, muhalefet partilerinde de. Sadece yeni bir parti kurmaya değil, var olan bu paradigmayı da değiştirmeye ihtiyacımız var. Nostalji ve duygusallık zamanı değil, geçen her gün kaybettiğimiz zamanlardır.

Yeni ve genç siyasetin temsilcisiyiz

Tam olarak söylemek gerekirse “GDP Platformu” yarının yeni ve genç siyasetine, tam demokrasiye hazırlanan bir siyasi platformdur. Bu platforma katkı vermek, 2020 Haziranında partinin kuruluşuna katılmak demokrasimiz için bir kazanç, geleceğimiz için de umut olacaktır. Maalesef bize başka seçenek bırakılmadı.

Bize en çok sorulan soru kimler var kurucularda, ünlü, tanıdık yüzler var mı?

Ünlü ve geçmiş siyasi hastalıkları taşıyanları olduğu gibi yapıya almak, aynı hastalıkları yeni partiye de taşımak anlamına gelecektir. Yakın tarihte CHP den ayrılıp DSP yi kuran Bülent Ecevit maalesef bunu deneyimleyerek gördü. Tek adam ve eski siyasetin genetiğini, kodunu değiştirmeden, ilke ve kuralları çalışır hale getirmeden eskinin kadroları ile harekete geçmek CHP de eleştirdiğimiz hastalıkları bize de bulaştıracaktır. Bu nedenle eski, ünlü yüzler yerine yeni genç nesilden, vizyon ve liyakat sahibi katılımcılar, halkın her seviyede doğrudan katılacağı bir siyasi parti arzu ediyoruz.

Kurucular kurulu en geniş yelpazeyi içerecek.

Ülkenin her yanından temsilcilerin katılacağı kurucular kurulu bizim için kurucu meclisimiz işlevi görecektir. Demokratik, katılımcı bir siyasi parti oluşturma amacıyla hazırladığımız program, tüzük ve eylem planları taslaklarına son hali kurucular kurulu verecektir.

Genel başkan kim olacak?

Hep güçlü, masaya vurdu mu ses getiren genel başkan istendi. Bunu doğru bulmuyoruz, gücünü tabandan, örgütlülükten alan, kendisi karar veren değil, tabanın kararlarını koordine eden, söz sahibi değil ilke sahibi bir genel başkan modeli üzerinde duruyoruz. Son 20 yıl AKP ve CHP nin geldiği hazin tek adam sonu bizim yapmakta olduğumuz şeyin kıymetini de artırıyor.

 

Katılımınız bizi güçlendirecek, yeni ve genç siyasetin geleceği için size ihtiyacımız var.