Sivil Toplum

Sharing is caring!

Sivil toplulukların her seviyede gelişmesi ve toplumda karşılaştıkları sorunları çözmek üzere örgütlenmesinin önündeki engelleri kaldırmak için çalışır.  

Demokrasi ve siyasette etkin, yönetime, kararlara katılımcı ve yaşadığı dünyaya karşı sorumlu yurttaşlık bilincinin geliştirilmesini  amaçlar.

Sivil toplulukların demokrasiyi geliştireceğine inanır, yerelden genele sivil toplulukları yönetime katmayı amaçlar.

Sivil topluluk mücadelerinin örgütlenme ve yönetime katılma ilkeleri üzerine görüşlerinizi yazarak çalışmalarımıza katılabilirsiniz.


     155 toplam görülme,  1 görülme bugün