Sosyal Devlet Politikaları

Sharing is caring!

İnsanlara sosyal devlet ile eşitlik, kaliteli yaşam için yol göstereceğiz, sivil toplumla birlikte refah artıran projeleri birlikte başarabiliriz

 • . Yaz! Oku! konuş! Toplan! Amaç Özgür ve tam demokratik bir Türkiye
 • Vaatlerimiz siyasi tabloyu kökten değiştirebilir,
 • Yaşadığımız yerlerde halkla nasıl daha iyi hizmet verilmesi gerektiğini, vaatleri konuşup, tartışmalı, harekete geçmeliyiz
 • Yoksulluk bir problemdir, suç değil. Zenginlikle her konuda arasında eşitsizlik var. Yoksula her alanda eşitlik sağlayabilir,
 • Sokakta, köyde, okulda, fabrikada, her yerde düşüncelerimizi ifade edip, insanları dinleyeceğiz, projeler üreteceğiz,
 • Fakir ve yoksul olduğu için toplumdan dışlanma hisseden bireylere kucak açıp onlarla ortak zeminler, projeler oluşturacağız
 • Yakınımızda, uzakta, dışlanmış, yoksul topluluklardaki insanlar bizim aile üyelerimizdir. Sahip çıkıp onları geliştirelim
 • Her kesimden insanları ayırmadan birlikte dayanışarak AK Parti ve adaletsizlikle mücadele edip demokrasiyi geliştirebilir
 • Bağışlarla insanları bir güce, cemaate bağılı kılan baskıcı sisteme karşı toplumun girişimci dayanışması harekete geçmeli
 • Yoksulluğun kullanıldığı siyaset yerine enerjimizi zengin, varlıklı bir toplum ve zenginleştirmek için harcayacağız,
 • Yoksulluğu yenecek mikro modellerle düşük gelirli insanlarımız demokrasi, toplumsal refaha, demokrasiye katkıda bulunacaklar
 • İktidar hedefi için yol, inşaat ve borçlanmayı eleştirmek yerine kitleleri yerinden oynatacak vaatleri hızla geliştireceğiz,
 • Fakir halka, hakları ve daha iyi yaşam koşullarına sahip olmak için elindeki oy gücünün pazarlık değerini öğreteceğiz
 • Saydıklarımızı birlikte tek bir yürek, tek bir güç olursak başarabiliriz

Hazırlık Kazanmaktır.

Sosyal devlet görüşlerimize katkı vermek için görüş ve bilgilerinizi lütfen bize gönderin.

   156 toplam görülme,  1 görülme bugün